Käyttöehdot

Tämä sopimus on laadittu suomeksi (suomenkieli). Jos tämän sopimuksen käännösversio on ristiriidassa englanninkielisen version kanssa, suomenkielistä versiota pidetään virallisena versiona.

1 Määritelmät

1.1. “Kauppias” tarkoittaa yritystä tai muuta Linktion kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittanutta Kauppiasta, joka tarjoaa tuotteitaan, palveluitaan ja/tai toimituspalveluja Linktion kautta.

1.2. “Palveluntarjoaja” tarkoittaa Ideal Digi Oy:tä, Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere, Suomi, Y-tunnus 2719382-6.

1.3. “Linktio” tarkoittaa Ideal Digi Oy:tä, Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere, Suomi, Y-tunnus 2719382-6.

1.4. “Linktio-sovellus” tarkoittaa Linktion luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Linktio, jonka kautta Käyttäjä voi tilata Kauppiaiden tuotteita.

1.5. “Linktio-palvelu” tarkoittaa sekä Linktio-sovellusta, Linktio-internetsivustoa linktio.com ja sen alidomaineja että muita linktio.com-sivustolla mainittuja sijainteja.

1.6. “Käyttäjä” tarkoittaa Linktio-palvelua käyttävää luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä.

1.7. "Linktio Krediitti" on Linktion sisäinen alennuskoodi. Yksi (1) Linktio Coin on arvoltaan yhden (1) euron ja sillä voidaan tehdä yhden euron edestä ostoksia.

1.8. "Linktio Pay" on digitaalilompakko, jossa säilytetään Linktiossa maksuvälineenä käytettäviä Linktio Coinseja. Linktio Pay:llä voidaan maksaa ostoksia Linktiossa.

1.9. “Maksupalveluntarjoaja” tarkoittaa Adyen B.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Alankomaat, yrityksen rekisteröintinumero Alankomaissa 34259528.

2 Linktio

2.1. Linktio, Ideal Digi Oy:n aputoiminimi. Y-tunnus: 2719382-6, rekisteröity kotipaikka: Tampere, Finland.

3 Kuvaus Linktio-palvelusta

3.1. Linktio toimii välittäjänä Käyttäjän ja Kauppiaiden välillä ja tarjoaa alustan, jota Käyttäjä
voi käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, ostamiseen ja tilaamiseen valitsemaltaan Kauppiaalta.

3.2. Palveluntarjoaja tarkastaa niin sanotussa Screening -prosessissaan huolellisesti jokaisen Linktio-palveluun Kauppiaaksi hakevan toimijan ennen kuin hyväksyy sen Kauppiaaksi Linktio-palveluun. Palveluntarjoaja suorittaa Screening -prosessin myös olemassa oleville Kauppiaille vuosittain tai tarpeen
mukaan. Kauppiaaksi hyväksyminen ja Kauppiaana toimiminen edellyttää, että Kauppiasehdokas tai Kauppias täyttää vähintään Linktio-palvelun kulloinkin voimassa olevat Kauppiasvaatimukset, jotka löytyvät osoitteesta https://www.linktio.com/legal/merchant-requirements. Tämän lisäksi Screening -prosessissa saatetaan tarkastaa Kauppiaan soveltuvuus Linktio-palvelun brändin ja muiden näkökulmien mukaan. Kauppiaaksi hakevalle toimijalle ja Kauppiaalle ilmoitetaan aina syy, miksi Kauppiashakemusta ei voida hyväksyä tai miksi Kauppias ei voi jatkaa Linktio-palvelussa ilman korjaavia toimenpiteitä.

3.3. Yhteistyökumppanit välittävät Linktio-palvelun kautta tietoa tarjoamistaan tuotteista ja palveluista, mukaan lukien toimitusehtonsa ja hinnastonsa. Kauppias voi myös soveltaa Linktio-palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Kauppiaan ja Käyttäjän väliseen kaupantekoon. Valitsemalla Linktiopalvelussa Kauppiaalta ostettavan tuotteen tai palvelun Käyttäjä tekee sitovan tilauksen (”Tilaus”) kyseisestä tuotteesta tai palvelusta niillä ehdoilla, jotka Linktio-palvelussa tilauksen yhteydessä Käyttäjälle esitetään. Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Linktio välittää Tilauksen tiedot Kauppiaalle. Kauppiaan hyväksyttyä Tilauksen syntyy Kauppiaan ja Käyttäjän välille sitova sopimus Kauppiaan tuotteiden ja palveluiden ostosta (“Ostosopimus”). Linktio toimittaa Käyttäjälle tilausvahvistuksen ja kuitin Kauppiaan puolesta.

3.4. Käyttäjän valitsema Kauppias tuottaa ja toimittaa Käyttäjän tilaamat tuotteet. Linktio ei ole vastuussa siitä, täyttääkö Kauppias Ostosopimuksessa sovitut velvoitteensa.

3.5. Tehty Tilaus tuotteista/palveluista ja kuljetuspalvelusta on sitova eikä sitä voi peruuttaa tai irtisanoa sen jälkeen kun Tilaus on Linktio-palvelussa tehty. Tarkistathan huolellisesti Linktio-palvelussa tekemäsi Tilauksen ennen sen lähettämistä.

4 Sinulle myöntämämme oikeudet

4.1. Linktio-palvelu ja sen sisältö ovat Linktion tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan lisenssin Linktio-palvelun käyttöön sekä rajoitetun, ei-yksinomaisen ja peruutettavissa olevan lisenssin sisällön henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen viihdekäyttöön (”lisenssi”). Tämä lisenssi on voimassa, kunnes sinä tai Linktio irtisanoo sen. Lupaat ja suostut siihen, että käytät sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen viihdekäyttöösi, etkä jaa tai siirrä Linktio-palvelua tai sisältöä.

4.2. Linktio-ohjelmistosovellukset ja sisältö lisensoidaan sinulle – niitä ei myydä. Linktion ja sen lisenssinantajien omistusoikeus kaikkiin Linktio-ohjelmistosovellusten kopioihin ja sisältöön säilyy myös sen jälkeen, kun ne on asennettu tietokoneellesi, matkapuhelimeesi, tablettiisi ja/tai muihin asiaan liittyviin laitteisiin (”laitteet”).

4.3. Kaikki Linktion tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, logot verkkotunnukset sekä kaikki muut erikoispiirteet, jotka ovat ominaisia Linktio-tuotemerkille (”Linktio-tuotemerkin ominaispiirteet”) ovat yksinomaan Linktion tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Sopimukset eivät anna sinulle oikeuksia käyttää Linktio-tuotemerkin ominaispiirteitä mihinkään kaupalliseen tai ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

4.4. Sitoudut noudattamaan käyttäjää koskevia ohjeita ja olemaan käyttämättä Linktio-palvelua, sisältöä tai mitään niiden osaa millään sellaisella tavalla, jota ei sopimuksissa nimenomaisesti sallita. Lukuun ottamatta oikeuksia, jotka sinulle nimenomaisesti näissä sopimuksissa myönnetään, Linktio ei anna sinulle mitään oikeutta, omistajuutta tai etua Linktio-palveluun tai sisältöön liittyen.

4.5. Linktio-palvelun sisältämät kolmansien osapuolien ohjelmistot (esim. avoimen lähdekoodin ohjelmistokirjastot) lisensoidaan sinulle joko näiden sopimusten tai kyseisen kolmannen osapuolen ohjelmistokirjaston lisenssiehtojen alaisina, jotka on julkaistu pöytäkone- tai mobiililaitejärjestelmiemme ”Ohje”- tai ”Asetukset”-kohdassa ja/tai verkkosivustollamme.

5 Käyttäjätilit

5.1. Voidakseen käyttää Linktio-palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Linktio-palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan käyttäjätililleen. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi käyttäjätili.

5.2. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan kolmannen osapuolen käytössä tai mikäli kolmannella osapuolella on tiedossaan tietoja, jolla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Linktiolle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta käyttäjätilinsä käytöstä.

5.3. Tehdäksesi Palvelussa “Ostosopimuksia” tulee sinun toimittaa voimassaolevan luottokortin tai muun maksuvälineen tiedot Linktiolle. Sitoudut maksamaan kaikki Linktio-palvelussa tilaamasi tuotteet tai palvelut. Sinun tulee pitää käyttäjätilisi luottokortti- ja muut maksutiedot ajan tasalla.

5.4. Jäsenyystasot
Linktio sisältää jäsenyystasoja käyttäjille, jossa Linktio voi oman harkintansa mukaan palkita käyttäjiä alennuksilla heidän videoiden ("Linktio") avulla myytyjen tuotteiden summan, heidän kutsumien käyttäjien ,linktioarvosteluiden (Vote) laadusta sekä määrästä tai mistä tahansa syystä riippuen. Sitoudut olemaan yrittämättä manipuloida jäsenyystason etujärjestelmää millään tavalla, esim. luomalla useita tilejä tai keinotekoisia vastauksia.

5.5. Jos luot Linktio-tilin yrityksen, organisaation, tahon tai tuotemerkin puolesta (”brändi”, jolloin kyseinen tili on ”bränditili”), sopimuksissa käytetyt termit ”sinä” ja ”sinun” koskevat soveltuvin osin sekä sinua että brändiä. Bränditilin avaamalla vannot ja vakuutat, että sinulla on valtuudet antaa kaikki sopimuksissa määritetyt luvat ja lisenssit sekä solmia brändiä sitovia sopimuksia.

6 Maksut

6.1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritellyn hinnan Linktio-palvelun kautta. Linktio kerää Yhteistyökumppanien puolesta ostettujen tuotteiden ja palveluiden hinnat Käyttäjiltä ja välittää ne Yhteistyökumppaneille. Käyttäjän maksuvelvollisuus syntyy Tilauksen tekohetkellä.

6.2. Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Linktio-palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Tällä hetkellä niihin kuuluvat maksukorttimaksut (yleisimmät luotto- ja pankkikortit) ja Linktio Krediitit.

6.3. Maksu toimitetaan Linktiolle valitulla maksutavalla. Maksu toimitetaan Käyttäjän valitsemalla maksutavalla automaattisesti Tilauksen toimittamisen yhteydessä. Linktiolla on oikeus tehdä katevaraus Käyttäjän luottokortille Kauppiaan puolesta Tilauksen tekohetkellä.

6.4. Maksukorttimaksut prosessoi Maksupalveluntarjoaja eikä Palveluntarjoaja missään vaiheessa säilö Asiakkaan maksukorttitietoja omilla palvelimillaan. Kaikki maksukorttitiedot siirtyvät Asiakkaan ja Linktio-palvelun sekä Linktio-Palvelun ja Maksupalveluntarjoajan välillä erittäin vahvasti salatussa muodossa hyödyntäen Client-Side Encryption teknologiaa.

7 Linktio Krediitit

7.1. Palvelun Käyttäjät voivat saada Linktio Krediittejä tekemällä toimintoja Linktiossa. Tälläisiä toimintoja ovat esimerkiksi videon kuvaaminen tuotteesta, siten että videosta ostetaan tuote tai tuotteita ja ystävien
kutsuminen Linktioon, siten että ystävät tekevät Linktiossa ostoksen. Käyttäjät voivat käyttää Linktio Krediittejä saadakseen alennuksen ostoksistaan Linktio-palvelussa.

7.2. Linktiossa on monitasoinen jäsenyysjärjestelmä, johon käyttäjät kuuluvat automaattisesti rekisteröityessään palveluun. Jäsenyystaso tarjoaa käyttäjille erilaisia etuja ja määrää sen, kuinka paljon käyttäjällä voi olla käyttämättömiä Linktio Krediittejä Linktio Pay tilillään. Käyttäjälle ei enää myönnetä uusia Linktio Krediittejä sen jälkeen, kun käyttäjän Linktio Pay tilillä olevien Linktio Krediittien määrä saavuttaa käyttäjän jäsenyystasokohtaisen krediittien maksimirajan. Käyttäjä alkaa saamaan uusia Linktio Krediittejä sen jälkeen, kun käyttäjä on käyttänyt Linktio Pay tilillä olevia Krediittejä esimerkiksi ostamiseen Linktiossa. Linktio Pay tilillä voi kuitenkin olla enemmän Linktio Krediittejä kuin jäsenyystason maksimiraja sallisi, mikäli käyttäjä saa Linktio Krediittejä takaisin esimerkiksi tuotepalautuksen kohdalla.

Linktio pidättää oikeuden muuttaa jäsenyystasojen vaatimuksia, etuja ja jäsenyystasokohtaisia Linktio Krediittien maksimirajoja. Kulloinkin voimassa olevat jäsenyystasot sekä niiden ominaisuudet löytyvät osoitteesta: https://www.linktio.com/membership-levels/.

Linktio Krediitit ovat voimassa jäsenyystason maksimiraja huomioiden niin kauan kuin käyttäjän käyttäjätili on voimassa. Uusia käyttäjiä kutsumalla saadut Linktio Krediitit voi käyttää vain kerran.

7.3. Linktio voi yksipuolisesti päättää Linktio Krediittien myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdot.

7.4. Linktio Krediitit eivät ole vaihdettavissa rahaan.

7.5. Linktio Krediitit mitätöidään, mikäli Linktio huomaa, että Krediittejä on väärinkäytetty tai epäilee tai havaitsee, että Linktio Krediittejä on myönnetty väärin perustein. Tällaisissa tapauksissa Linktio laskuttaa Käyttäjältä Linktio Krediiteillä suoritetut maksut takaisin.

8 Tilauksen toimitus

8.1. Tuotteet toimitetaan tarjoajan tuotetta tai palvelua koskevien ehtojen mukaisesti.

8.2. Käyttäjän tilatessa Tilaukselleen toimituksen Palvelun kautta, toimitetaan Tilaus Käyttäjän Palvelussa ilmoittamaan osoitteeseen. Toimituspalvelun toteuttaa Kauppias.

8.3. Mikäli Käyttäjän tilaamia tuotteita tai palveluita ei voida toimittaa Käyttäjän antamilla tiedoilla, voi Linktio tai Kauppias peruuttaa toimituksen. Käyttäjältä voidaan tällöin veloittaa tilauksesta täysi hinta.

8.4. Käyttäjä voi tilata toimituksen mahdollisimman pian (tavanomainen toimitus) tai tehdä ennakkotilauksen toimituksesta, jolloin Tilaus toimitetaan Käyttäjälle etukäteen määriteltynä ajankohtana.

9 Tilauksen nouto Yhteistyökumppanin toimipisteestä

9.1. Mikäli Käyttäjä ei ole tilannut toimituspalvelua, ovat Käyttäjän tilaamat tuotteet noudettavissa Kauppiaan toimipisteestä, jonka Käyttäjä on valinnut Tilauksessa. Käyttäjä saa Linktiopalvelussa erillisen vahvistuksen, kun tuotteet ovat noudettavissa. Kauppias tai Linktio voi asettaa edellytyksiä Käyttäjän tunnistamiselle Tilauksessa tilattuja tuotteita noudettaessa.

9.2. Tilatut tuotteet ovat noudettavissa Kauppiaan toimipisteestä 14 vuorokauden ajan siitä, kun vahvistus tuotteiden valmistumisesta on toimitettu Käyttäjälle. Huomioithan, että tämä velvoite on rajattu vain Kauppiaan toimipisteen aukioloaikoihin. Tilaukset on noudettava Kauppiaan toimipisteestä sen aukioloaikoina.

10 Aika-arviot

10.1. Toimitusajankohta sekä kaikki muut Linktion tai Kauppiaan Linktio-palvelussa Käyttäjälle antamat aika-arviot ovat pelkästään arvioita. Linktio tai Kauppias eivät takaa, että Tilaus on toimitettu tai valmiina noudettavaksi arvioituna ajankohtana.

11 Tilauksen peruuttaminen

11.1. Voit peruuttaa tai palauttaa tilauksen tilauspäivästä lähtien ja viimeistään 14 päivää tilattujen tuotteiden vastaanottamisen jälkeen. Peruuttamisesta ja palauttamisesta perittävän hinnan Kauppias voi määritellä tuote- tai palvelukohtaisesti. Mikäli hintaa eri erikseen ole mainittu, 14 vuorokauden peruutus- ja palautusoikeus on ilmainen.

Palautettavien tuotteiden tulee olla käyttämättömiä ja myyntikuntoisia. Kaikki tuotteeseen liittyvät osat tulee liittää paketin mukaan. Linktion peruutus- ja palautusoikeus ei koske:

  • Lahjakortteja

  • Avattuja ja sinetöityjä cd/dvd/bluray-levyjä

  • Mittatilaustavaroita, esimerkiksi räätälöityjä koruja jne.

  • Sanoma- ja aikakausilehtiä, jos niitä ei ole myyty puhelimitse myyjän aloitteesta

  • Nopeasti pilaantuvia tuotteita

  • Yksittäistilattuja ja kotiin kuljetettuja päivittäistavaroita, mm. kemikalio-, kosmetiikka- ja hygieniatuotteet

  • Elintarvikkeita sisältävät luontaistuotteet ja lemmikkiruoat

Peruutus- ja palautusoikeus voi kuitenkin koskea myös yllämainittuja tuotteita ja palveluita, mikäli Kauppias on määritellyt niin tuote- tai palvelukohtaisesti erikseen.

11.2. Palveluntarjoaja vastaa kaikkien Palvelussa tehtyjen tilausten maksujen palautuksista, peruutuksista ja takaisinperinnöistä. Jos käytit pankki- tai luottokorttia maksuvälineenä Palvelussa, Palveluntarjoaja hyvittää vastaavan summan maksamiseen käytetylle pankki- tai luottokortille 14 päivän kuluessa palautuksen tai peruutuksen vahvistamisesta. Jos käytit jotakin muuta maksutapaa ostaessasi tuotteita tai palveluita, saat hyvityksen Linktio Krediitteinä 14 päivän kuluessa palautuksen tai peruutuksen vahvistamisesta.

12 Tilauksen peruuttamisen rajoitukset

12.1. Jos toimit kaupallisen toiminnan tai vapaan ammatinharjoittajan ominaisuudessa, eli yrityksen omistajana sopimuksen solmimisen aikaan, ei perumisoikeutta ole.

12.2. Perumisoikeus mitätöityy, mikäli Kauppias on suorittanut palvelunsa kokonaisuudessaan ja asiakas kuluttajana on nimenomaisesti suostunut ennen tilausprosessin suorittamista ja pyytänyt Kauppiasta tarjoamaan pyydettyjä tuotteita tai palveluita ennen perumisajan umpeutumista ja vahvistanut olevansa tietoinen luopuvansa oikeudestaan peruuttaa, kun tuotteet tai palvelut on suoritettu kokonaisuudessaan.

13 Palautukset

13.1. Kauppias hyvittää palautetut tuotteet kappaleen 5 (Tilauksen peruuttaminen) mukaisesti, jos kaikki tuotteet palautetaan samassa kunnossa, jossa ne olivat vastaanotettaessa. Tämä tarkoittaa, että tuotteet eivät saa olla vahingoittuneita, likaantuneita, pestyjä, muutettuja tai kuluneita (muutoin kuin sovituksesta) ja kaikkien etikettien ja merkkien pitää olla koskemattomia.

13.2. Kaikissa Kauppiaiden toimituksissa on palautusohje. Lisätietoa palauttamisesta saat palautusohjeesta.

13.3. Jos tuote ei ole myyntikuntoinen, mutta tuote halutaan palauttaa, voidaan lisäksi periä tuotteen arvon alentumisesta aiheutuvat kulut; nämä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

14 Käyttäjän luoma sisältö

14.1. Linktion käyttäjät voivat julkaista, ladata ja/tai antaa (”julkaista”) sisältöä palveluun (esim. videoita, kuvia, tekstejä, viestejä, tietoja ja/tai muunlaista sisältöä) (”käyttäjän sisältö”). Epäselvyyksien välttämiseksi ”käyttäjän sisältöä” ovat kaikki tällaiset sisällöt, jotka on julkaistu käyttäjän profiililla.

14.2. Lupaat Linktiossa julkaisemaasi käyttäjäsisältöön liittyen, että (1) sinulla on oikeus kyseisen käyttäjän sisällön julkaisemiseen ja (2) että kyseinen käyttäjäsisältö tai sen käyttö Linktion toimesta sopimuksissa määritetyllä tavalla ei ole näiden sopimusten tai sovellettavan lain vastaista tai loukkaa muiden osapuolien immateriaalioikeuksia (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet) tai julkisuutta, persoonallisuutta tai muuta koskevia oikeuksia.

14.3. Linktio voi – mutta sillä ei ole velvollisuutta – valvoa, tarkastaa tai muokata käyttäjän sisältöä. Linktio varaa kaikissa tapauksissa oikeuden poistaa käyttäjän sisällön tai estää pääsyn siihen mistä tahansa syystä tai ilman syytä. Tämä koskee mm. käyttäjäsisältöä, joka Linktion yksinomaisen harkinnan mukaan on sopimusten vastaista. Linktio voi ryhtyä näihin toimenpiteisiin ilmoittamatta asiasta sinulle tai kolmannelle osapuolelle etukäteen. Poistamme käyttäjän sisällön tai estämme pääsyn siihen yksinomaisen harkintamme mukaan emmekä lupaa poistaa mitään tiettyä käyttäjäsisältöä tai estää pääsyä siihen.

14.4. Sisällön luonut käyttäjä ei ole missään korvausvastuussa brändille, mikäli sisältö on ollut vastaus brändin profiililla esitettyyn sisältöhaasteeseen.

14.5. Olet yksin vastuussa kaikesta käyttäjäsisällöstä, jonka julkaiset. Linktio ei ole vastuussa käyttäjän sisällöstä eikä se anna tukeaan käyttäjän sisällön sisältämille mielipiteille. Mikäli jokin taho nostaa Linktiota vastaan kanteen julkaisemaasi käyttäjän sisältöön liittyen, sitoudut paikallisen lainsäädännön sallimassa laajuudessa korvaamaan vahingot ja suojaamaan Linktiota kaikilta vahingoilta, menetyksiltä ja kuluilta (kohtuulliset asianajopalkkiot ja -maksut mukaan lukien), joita kyseisestä kanteesta aiheutuu.

15 Immateriaalioikeudet

15.1. Kaikki immateriaalioikeudet Linktio-palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Linktion ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. “Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

15.2. Nämä käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Linktio-palveluun.

15.3. Kaikki Linktioon lisäämäsi tiedot ja sisältö ovat omaisuuttasi, ja voit hallita niiden jakamistapaa yksityisyys- ja sovellusasetuksilla. Niitä koskevat lisäksi seuraavat seikat:

15.3.1. Myönnät Linktiolle ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavan, tekijänpalkkioista vapautetun, pysyvän (tai lainkäyttöalueilla, jotka eivät tätä salli, sopimuskauden + kahdenkymmenen [20] vuoden ajan kestävän) peruuttamattoman ja täysin maksetun maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, kopioida, tuoda julkisesti saataville (esim. esittää tai asettaa näytteille), julkaista, kääntää, muokata, käyttää jälkiperäisteosten luomiseen ja levittää kaikkea palveluun liittyvää käyttäjäsisältöäsi millä tahansa välineellä, joko erillään tai yhdessä muiden sisältöjen tai materiaalien kanssa sekä millä tahansa tavalla, menetelmällä tai tekniikalla riippumatta siitä, tunnetaanko sitä tällä hetkellä vai luodaanko se vasta myöhemmin. Tässä asiakirjassa sinulle nimenomaisesti annettujen oikeuksien lisäksi säilytät kaikki omistusoikeudet käyttäjäsisältöön, immateriaalioikeuden mukaan lukien. Soveltuessa ja sovellettavan lain sen salliessa sitoudut myös luopumaan kaikista ”moraalisista oikeuksista” (tai sovellettavan lainsäädännön vastaavista), kuten oikeudestasi tulla nimetyksi käyttäjäsisällön – palaute mukaan lukien – tekijäksi sekä oikeudestasi vastustaa tällaisen käyttäjäsisällön arvoa alentavaa käsittelyä.

15.3.2. Kun poistat tekijänoikeussisällön, se poistetaan samaan tapaan kuin tyhjentäessäsi tietokoneen roskakorin. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon, että sisältö voi säilyä varmuuskopioissa kohtuullisen ajan (vaikka se ei ole tällöin muiden saatavilla).

15.3.3. Sovellus saattaa käytettäessä kysyä lupaa sisällön, tietojen ja muiden sinulle jakamien sisällön ja tiedon käyttöön. Edellytämme, että sovellukset kunnioittavat yksityisyyttäsi. Sovelluksen kanssa tekemäsi sovellus määrittää, miten sovellus voi käyttää, säilyttää ja siirtää sisältöä ja tietoja. (Tutustu Tietokäytäntöön ja alustasivuumme, joshaluat lisätietoja alustasta ja muiden ihmisten sovelluksille jakamien tietojen hallitsemisesta.)

15.3.4. Kun julkaiset tietoja tai sisältöä ja valitset asetukseksi Julkinen, se tarkoittaa, että sallit kaikkien, myös Linktioon kuulumattomien tahojen, nähdä ja käyttää kyseisiä tietoja sekä yhdistää ne sinuun (esimerkiksi nimeesi ja profiilikuvaasi).

15.3.5. Arvostamme Linktioon liittyvää antamaasi palautetta ja muita ehdotuksia, mutta pyydämme huomioimaan sen, että voimme käyttää niitä ilman velvoitetta suorittaa niistä korvauksia (ja vastaavasti käyttäjällä ei ole velvoitetta antaa palautetta tai muita ehdotuksia).

16 Yksityisyys

16.1. Yksityisyytesi on meille tärkeä. Pyydämme sinua lukemaan sekä hyväksymään tietokäytäntömme ja evästepolitiikkamme, mikäli haluat jatkaa palvelun käyttöä. Niissä kerrotaan miten keräämme, käsittelemme ja tuomme esille sisältöäsi sekä henkilötietojasi. Kerromme lisäksi miten suojaamme yksityisyyttäsi palveluissamme.

17 Käyttäjää koskevia ohjeita

17.1. Linktio kunnioittaa immateriaalioikeuksia ja odottaa sinulta samaa. Olemme laatineet muutamia perussääntöjä, joita sinun on noudatettava palvelua käyttäessäsi, jotta voisimme varmistaa, että kaikki voivat nauttia Linktiosta. Noudata näitä sääntöjä ja kehota muita käyttäjiä tekemään samoin.

17.2. Seuraavat ovat kiellettyjä kaikissa tilanteissa:

17.2.1. Linktio-palvelun tai sen sisällön jäljentäminen, uudelleenjakelu, uudelleentuottaminen, kopioiminen, tallentaminen, siirtäminen, esittäminen tai näyttäminen yleisölle ja yleisjakelu sekä Linktio-palvelun tai sen sisällön minkä tahansa osan tuominen julkisesti saataville tai Linktio-palvelun tai sen sisällön käyttäminen millä tahansa muulla tavalla, jota sopimukset tai sovellettava lainsäädäntö ei nimenomaisesti salli tai joka muulla tavoin luokkaa Linktio-palvelun tai sen sisällön tai jonkin osan immateriaalioikeuksia (esim. tekijänoikeuksia)

17.2.2. Linktio-palvelun käyttäminen sellaisten paikallisten tiedostojen tuomiseen tai kopioimiseen, joiden tuomiseen tai kopioimiseen sinulla ei ole laillista oikeutta
välimuistissa olevan sisällön kopioiden siirtäminen hyväksytyltä laitteelta mille tahansa muulle laitteelle millä tahansa tavalla

17.2.3. Linktio-palvelun, sisällön tai minkä tahansa osan takaisinmallintaminen, purkaminen, hajottaminen, muokkaaminen tai käyttäminen jälkiperäisteosten luomiseen, ellei sovellettava lainsäädäntö sitä salli

17.2.4. Linktion, sen lisenssinantajien tai muiden kolmansien osapuolien sisällön tai palvelun suojelemiseen käyttämän tekniikan kiertäminen

17.2.5. Linktio-palvelun tai sisällön minkä tahansa osan myyminen, vuokraaminen, alilisensoiminen tai liisaaminen

17.2.6. Linktion tai sen lisenssinantajien käyttämien alueellisten rajoitusten kiertäminen
soittomäärän keinotekoinen lisääminen tai palveluiden muunlainen manipuloiminen komentosarjan tai muun automaattisten prosessin avulla

17.2.7. Linktio-palvelun sisältämien tai sen kautta toimitettujen tekijänoikeus-, tuotemerkki- tai immateriaalioikeusilmoitusten poistaminen tai muuttaminen (myös kun tarkoituksena on salata tai muuttaa sisällön omistajuuteen tai lähteeseen viittaavia tietoja)
salasanasi antaminen toiselle henkilölle tai toisen henkilön käyttäjänimen ja salasanan käyttäminen

17.2.8. Linktio-palvelun indeksoiminen tai minkä tahansa muun automaattisen keinon (hakurobotit mukaan luettuina) käyttäminen tietojen keräämiseksi Linktiosta
käyttäjätilin tai soittolistan myyminen tai korvauksen – rahallisen tai muun – vastaanottaminen tilin tai soittolistan nimeen tai sisältöön vaikuttamiseksi.

17.2.9. Muista kunnioittaa Linktioa, sisällön omistajia ja muita Linktio-palvelun käyttäjiä. Älä ryhdy mihinkään toimiin, julkaise mitään käyttäjäsisältöä tai rekisteröi ja/tai käytä käyttäjänimeä, joka

17.2.10. on tai joka sisältää materiaalia, joka on loukkaavaa, herjaavaa, halventavaa, pornografista, uhkaavaa tai säädytöntä

17.2.11. on laitonta tai tarkoitettu laittoman toimen edistämiseksi tai suorittamiseksi, mukaan lukien mm. rikkomukset, jotka kohdistuvat Linktion tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksiin, yksityisyyden suojaan tai omistusoikeuksiin

17.2.12. sisältää salasanasi tai tarkoituksella sisältää toisen käyttäjän salasanan tai kolmansien osapuolien henkilötietoja tai on tarkoitettu tällaisten henkilötietojen hankkimiseen sisältää haitallista sisältöä, kuten haittaohjelmia, troijalaisia tai viruksia, tai muulla tavalla haittaa käyttäjän pääsyä palveluun

17.2.13. ahdistelee tai kiusaa muita käyttäjiä tai sen tarkoituksena on ahdistella tai kiusata

17.2.14. antaa väärää tietoa suhteestasi toiseen käyttäjään, henkilöön tai tahoon tai on muulla tavalla vilpillistä, valheellista, petollista tai harhaanjohtavaa

17.2.15. automaattisella tavalla edistää sisältöä keinotekoisesti

17.2.16. sisältää pyytämättömien massaviestien tai muunlaisen roskapostin (”roskaposti”), mainospostin, ketjukirjeiden tai vastaavien lähettämistä, myös Linktion saapuneet-kansion kautta

17.2.17. sisältää kaupallista tai myyntitoimintaa, kuten mainontaa, myynninedistämistä, kilpailuja, arvontoja tai pyramidipelejä, joita Linktio ei nimenomaisesti ole hyväksynyt

17.2.18. sisältää linkkejä tai viittauksia kaupallisiin tuotteisiin tai palveluihin tai muutoin edistää niiden myyntiä, jos Linktio ei ole sitä nimenomaisesti hyväksynyt

17.2.19. jollain tavalla häiritsee Linktio-palvelua tai keskeyttää sen, tai heikkouksien löytämiseksi kajoaa, skannaa tai testaa palvelua tai Linktion tietojärjestelmiä, verkkoa, käyttösääntöjä tai mitä tahansa Linktion suojauskomponentteja, tunnistustoimenpiteitä tai muita suojatoimenpiteitä, jotka koskevat palvelua, sisältöä tai jotain niiden osaa

17.2.20. on Linktion harkinnan mukaan sopimusten vastaista.

17.3. Ymmärrät ja hyväksyt, että tällaisen käyttäjäsisällön julkaiseminen saattaa johtaa Linktio-tilisi välittömään irtisanomiseen tai lakkauttamiseen. Hyväksyt myös, että Linktio voi vaatia käyttäjänimesi takaisin mistä tahansa syystä.

17.4. Muista olla huomaavainen Linktio-palvelun käyttösi ja jakamasi sisällön suhteen. Linktio-palveluun kuuluu sosiaalisia ja interaktiivisia ominaisuuksia, mm. käyttäjäsisällön julkaiseminen, sisällön jakaminen ja tiettyjen sinua koskevien tietojen julkaiseminen. Muista, että muut käyttäjät voivat käyttää ja jakaa edelleen jaettua tai julkisesti saatavilla olevaa tietoa Linktiossa tai muualla verkossa, joten käytä Linktiota huolellisesti ja huomioi tilisi asetukset. Linktio ei ole vastuussa päätöksistäsi julkaista palvelussa materiaalia.

17.5. Salasanasi suojaa käyttäjätiliäsi, ja olet yksin vastuussa salasanasi pitämisestä luottamuksellisena ja suojattuna. Ymmärrät, että olet vastuussa kaikesta käyttäjänimesi ja salasanasi käytöstä palvelussa. Jos käyttäjänimesi tai salasanasi katoaa tai varastetaan tai jos uskot, että kolmannet osapuolet ovat päässeet luvatta käyttämään tiliäsi, ilmoita meille asiasta välittömästi ja vaihda salasanasi mahdollisimman nopeasti.

18 Muut Linktio-palvelun käyttöä koskevat ehdot

18.1. Linktio-palvelua saavat käyttää vain 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

18.2. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muita säännöksiä käyttäessään Linktio-palvelua, mukaan lukien alkoholin ja tupakan ostamista koskevaa lainsäädäntöä.

18.3. Kehitämme Linktio-palvelua jatkuvasti ja voimme poistaa tai muuttaa Linktio-palvelua tai sen toimintoja, mukaan lukien Palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, tuotteita tai Yhteistyökumppaneita.

18.4. Käyttäessäsi Linktio-palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, viivästynyttä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai muulla tavoin haitallista. Linktio ei pääsääntöisesti tarkasta Yhteistyökumppanien tai Käyttäjien Linktio-palveluun lisäämää sisältöä. Linktio ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Yhteistyökumppanit ja Käyttäjät) Linktio-palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

18.5. Olet vastuussa kaikkien Linktio-palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden ja välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

18.6. Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön Linktio-käyttäjätiliä tai toisen henkilön maksuvälinetietoja Linktio-palvelussa tai toisen henkilön maksuvälinettä ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Linktio-palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisinmallintaa, purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville Linktio-palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeudesta tai tavaramerkeistä tai muista vastaavista oikeuksista kertovia merkintöjä Linktio-palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Linktio-palveluun kuuluvaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Linktio-palvelusta saamaansa tietoa ilman Linktioin etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Linktio-palvelun käyttämiseen; (viii) luoda käyttäjätiliä Linktio-palveluun käyttäen toisen ihmisen tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; (ix) käyttää Linktio-palvelua muiden kuin Linktioin tarjoamien käyttöliittymien kautta (kuten Linktioin internetsivu sekä Linktio-sovellus).

18.7. Linktiolla on oikeus poistaa Käyttäjä Linktio-palvelusta välittömin vaikutuksin ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Linktio-palvelua tai aiheuttaa Linktio-palvelun käyttäjille tai Yhteistyökumppanille vahinkoa, (ii) Käyttäjä jättää virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä maksamatta) tai ei toimi näistä käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa mukaisesti; (iii) Linktioilla on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Linktio palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle tilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun.

18.8. Linktio käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietokäytäntönsä mukaisesti: tietokäytäntö

19 Kolmansien osapuolien oikeudet

19.1. Ymmärrät ja hyväksyt, että sisällön omistajat ja tietyt jakelijat (kuten sovellusmyymälöiden palveluntarjoajat) ovat sopimusten aiottuja edunsaajia ja niillä on oikeus suoraan toimeenpanna sopimukset sinua vastaan. Tässä kohdassa määriteltyä lukuun ottamatta sopimusten tarkoituksena ei ole sinua ja Linktioa lukuun ottamatta antaa oikeuksia muille osapuolille eivätkä sopimukset missään tilanteessa luo edunsaajan oikeuksia kolmansille osapuolille. Tämän lisäksi oikeus irtisanoa tai kumota sopimukset tai hyväksyä muutos, oikeudenluovutus tai ratkaisu sopimuksiin liittyen ei vaadi kenenkään muun henkilön suostumusta.

19.2. Jos olet ladannut sovelluksen Apple, Inc:in (”Apple”) App Storesta tai jos käytät sovellusta iOS-laitteella, ilmoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyväsi seuraavan Applea koskevan huomautuksen. Tämä sopimus on ainoastaan sinun ja Linktion välinen; Apple ei ole sopimuksen osapuoli eikä vastuussa palvelusta tai sen sisällöstä. Applella ei ole mitään velvollisuutta tarjota ylläpito- tai tukipalveluita palveluun liittyen. Mikäli palvelu ei ole jonkin sovellettavan takuun mukainen, voit ilmoittaa asiasta Applelle, jolloin Apple palauttaa sinulle sovelluksesta maksamasi ostohinnan. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa määrin Applella ei ole mitään muita takuuvelvoitteita palveluun liittyen. Applella ei ole velvollisuutta käsitellä vaatimuksia, joita sinulla tai jollakin kolmannella osapuolella saattaa olla palveluun tai sen hallussapitoon ja/tai käyttöön liittyen, mm. seuraavia: (1) tuotevastuuta koskevat vaatimukset, (2) kaikki väitteet siitä, että palvelu ei ole sovellettavan lainsäädännön tai lakisääteisen vaatimuksen mukainen ja (3) kuluttajansuojaan tai vastaavaan lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset. Apple ei ole velvollinen tutkimaan, puolustamaan, ratkaisemaan tai maksamaan mitään kolmannen osapuolen vaatimusta siitä, että palvelu ja/tai sovelluksen hallussapito ja käyttö sinun toimestasi loukkaavat kyseisen kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Sitoudut noudattamaan kaikkia soveltuvia kolmansien osapuolien käyttöehtoja palvelua käyttäessäsi. Apple ja Applen tytäryhtiöt ovat tässä sopimuksessa edunsaajina olevia kolmansia osapuolia, ja kun hyväksyt tämän sopimuksen, Applella on oikeus (ja sen katsotaan hyväksyneen oikeuden) tämän sopimuksen edunsaajana olevana kolmantena osapuolena panna tämä sopimus täytäntöön sinua vastaan. Vannot ja vakuutat, että (1) et ole maassa, johon kohdistuu Yhdysvaltain valtionhallinnon kauppasaarto tai jonka Yhdysvaltain valtionhallinto on määrittänyt ”terrorismia tukevaksi” maaksi ja että (2) et ole missään Yhdysvaltain valtionhallinnon kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolien luettelossa.

20 Voimassaolo ja irtisanominen

20.1. Nämä käyttöehdot ovat Käyttäjään nähden voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Linktio-palvelua.

20.2. Käyttäjä voi lopettaa Linktio-palvelun käyttämisen milloin tahansa. Linktio voi lopettaa Linktio-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

21 Vastuunrajoitus

21.1. HYVÄKSYT SEN, ETTÄ SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA AINOA OIKEUSKEINOSI LINKTIO-PALVELUA KOSKEVIEN ONGELMIEN TAI TYYTYMÄTTÖMYYDEN SUHTEEN ON POISTAA LINKTIO-OHJELMISTON ASENNUS JA LOPETTAA LINKTIO-PALVELUN KÄYTTÖ. VAIKKA LINKTIO EI OTAKAAN VASTUUTA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSISTA TAI NIIDEN SISÄLLÖSTÄ JA VAIKKA SUHTEESI TÄLLAISIIN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSIIN KUULUISIKIN KYSEISTEN KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KANSSA TEHTYJEN ERILLISTEN SOPIMUSTEN PIIRIIN, AINOA OIKEUSKEINOSI – SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA – LINKTION OSALTA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSIA JA NIIDEN SISÄLTÖÄ KOSKEVIIN ONGELMIIN JA TYYTYMÄTTÖMYYTEEN LIITTYEN ON TÄLLAISEN KOLMANNEN OSAPUOLEN SOVELLUKSEN ASENNUKSEN POISTAMINEN JA/TAI SEN KÄYTÖN LOPETTAMINEN.

21.2. LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA LINKTIO, SEN TOIMIHENKILÖT, OSAKKEENOMISTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT, JOHTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUSYHTIÖT, SEURAAJAT, OIKEUDENHALTIJAT, TOIMITTAJAT TAI LISENSSINANTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA (1) EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUKSELLISISTA, ESIMERKINOMAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, (2) KÄYTTÖÖN, TIETOIHIN, LIIKETOIMINTAAN TAI VOITTOIHIN (OLIVAT NE SITTEN SUORIA TAI VÄLILLISIÄ) LIITTYVISTÄ MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT LINKTIO-PALVELUN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUSTEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUSTEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI SEN KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA LINKTIOLLE OLISIKIN ILMOITETTU TÄLLAISTEN MENETYSTEN MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA KORJAUSKEINO EPÄONNISTUISIKIN TARKOITUKSESSAAN, TAI (3) LINKTIO-PALVELUUN, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUKSIIN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN SOVELLUSTEN SISÄLTÖÖN LIITTYVIEN KORVAUSVAATIMUSTEN KOKONAISVASTUUSTA, JOKA YLITTÄÄ MÄÄRÄN, JONKA OLET MAKSANUT LINKTIOLLE MYYNTIKOMISSIOINA EDELLISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SEN SALLII.

21.3. Seuraava lauseke koskee vain sellaisia Käyttäjiä, jotka eivät ole kuluttajia: Linktio ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, mukaan lukien menetetty liikevoitto, menetetty myynti, liiketoiminnan vähentyminen, menetetty tieto tai liiketoiminnan keskeytyminen, tai suorista vahingoista, jotka ylittävät Linktion Käyttäjältä vahingonkorvausvaatimusta edeltävien kolmen kuukauden aikana keräämien maksujen summan.

21.4. Mikään sopimuksissa mainittu ei poista tai rajoita Linktion vastuuta petoksesta, tahallisesta harhaanjohtamisesta tai Linktion huolimaattomuudesta aiheutuneesta kuolemasta tai henkilövahingosta, ja mikäli sovellettava lainsäädäntö sitä vaatii, törkeästä huolimattomuudesta. Eräät tämän kohdan seikat eivät ehkä ole voimassa tietyillä lainkäyttöalueilla, jos sovellettava lainsäädäntö ne kieltää.

22 Valitukset

22.1. Huomioithan, että Linktio-palvelu voidaan keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa milloin tahansa. Älä käytä Linktio-palvelua tiedon varmuuskopiointiin.

22.2. Kauppias sitoutuu toimittamaan Käyttäjän tilaamat tuotteet ja palvelut Käyttäjän Tilauksen mukaisesti. Mikäli Tilauksen toimituksessa on virheitä, voi Käyttäjä ottaa yhteyttä Linktion asiakaspalveluun, joka toimii tilanteessa Kauppiaan puolesta. Linktioon saa yhteyden Palvelun chat-toiminnon kautta tai sähköpostitse [email protected]

22.3. Kauppias on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen toimittamiseen tai muuten Ostosopimuksen täyttämiseen.

22.4. Käyttäjän, joka kokee Ostosopimusta rikotun, tulee tehdä valitus asiasta Linktiolle.
Valituksessa tulee yksilöidä virheet selkeästi. Linktio käsittelee Kauppiaan ja Käyttäjän sekä Käyttäjän ja Linktion väliset valitukset ammattimaisen diligenssin vaatimusten mukaisesti. Valitusten ripeä käsittely taataan.

23 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

23.1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja näitä käyttöehtoja tulkitaan Suomen lain mukaisesti. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

24 Muutokset käyttöehtoihin

24.1. Linktio voi muuttaa näitä käyttöehtoja.

24.2. Linktio julkaisee muutetut käyttöehdot Linktion internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle käyttöehtojen muutoksesta Linktio-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Linktio-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Linktio-palvelun käyttö.

25 Siirrettävyys

25.1. Linktioilla on oikeus siirtää kaikki näistä käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Linktio-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

25.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.

26 Myyntiehdotuksen jättämistä koskevat oikeudet ja velvollisuudet

26.1. Linktio-palvelu on varattu yksinomaan liiketoiminnalle Yhteistyökumppaneiden ominaisuudessa.

26.2. Yhteistyökumppani on velvollinen antamaan kaikki tiedot, kuten yrityksen nimen, osoitteen ALV-tunnuksen (jos sellainen on) kokonaan ja paikkansapitävästi. Linktio ei ole vastuussa yhteistyökumppanin valikoiman paikkansapitävyydestä tai kattavuudesta.

26.3. Yhteistyökumppani on lisäksi velvollinen noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia koskien omaa kaupallista toimintaansa ja valikoimaansa, tarkemmin sanottuna maksamalla myyntiveroa (ei koske pienyrityksiä) ja noudattamalla tuote- ja ravintola-alan lakisääteisiä standardeja.

26.4. Yhteistyökumppani on vastuussa listaamastaan tuote- ja palveluvalikoimasta. Jos hän ei kykene toimittamaan pyydettyjä palveluita tai tarjoamaan palveluita luvatulla tavalla, johon asiakkaalla on oikeus hänen maksettuaan ennakon, on hän vastuussa vain mahdollisesti koituneiden vahinkojen hyvittämisestä asiakkaalle.

26.5. Yhteistyökumppanin käytössä on oltava asianmukainen viestintäväline, jonka kautta hänet voidaan tavoittaa ainakin 1 kerran päivässä (sähköposti, matkapuhelin). Hänen täytyy vastata asiakkaiden tiedusteluihin 96 tunnin kuluessa.

26.6. Yhteistyökumppani ei saa loukata kolmansien osapuolten tavaramerkki- ja tekijänoikeuksia valikoimallaan. Jos Yhteistyökumppani käyttää omaa tavaramerkkiään tai tekijänoikeuksien suojaamaa aineistoa (tekstiä, valokuvia, videoita, logoja, tuotekuvia, tuotenimiä, tuotetietoja, brändinimiä, jne.) hän valtuuttaa myös Linktion käyttämään, käsittelemään ja jakelemaan edellä mainittuja Linktion alustalla puolestaan mainoksissa, markkinoinnissa ja/tai palveluiden dokumentoinnissa internetissä tai painetussa mediassa ilman, että Linktion täytyy ostaa oikeuksia. Jos tarjoaja on lisenssinhaltija, on hänen taattava, että hänen lisenssinsä sisältää edellä mainittujen käyttöoikeuden toteuttamisen Linktion toimesta. Jos tarjoaja on rikkonut lakia, on hän vastuussa Linktiolle kaikista koituneista kuluista (esim. oikeusmenettely), vahingoista ja myöhemmistä vahingoista (esim. sopimukseen liittyvät vahingot).

26.7. Linktiolla on oikeus markkinoida valikoimia muiden teknisten jakelukanavien tai ohjelmistosovelluksien kautta, kuten sovellukset ja yhteistyö muiden online- tai offline-liiketoiminnassa aktiivisten kumppaneiden kanssa. Linktiolla on valtuudet lähettää edelleen ja käyttää tarjoajien tietoja yllä mainitussa tarkoituksessa.

26.8. Linktio ei ole velvollinen tarjoamaan Yhteistyökumppanin ehdottamaa valikoimaa.

27 Lisäehdot

27.1. Jos yksi näiden yleisten käyttöehtojen ehdoista osoittautuu mitättömäksi, ei se vaikuta muiden ehtojen voimassa oloon. Tämä koskee erityisesti tehtyä sopimusta. Lainsäännös korvaa mitättömän sopimusehdon.

28 Yhteenveto

28.1. Onnittelut! Olet päässyt käyttöehtojen loppuun. Kiitos, kun käytit aikaasi ehtojen lukemiseen. Nyt voit jatkaa palvelun käyttöä.

Muokattu viimeksi: 26.10.2018

Sidebar

I consent to the  collection and processing of my personal data.

Tietokäytäntö

Voimaantulopäivä: 25. toukokuuta 2018

Linktio on kauppapaikka. Se antaa sinulle hauskan tavan ilmaista itseäsi, elää hetkessä, ansaita ostosrahaa, oppia uutta maailmasta sekä pitää hauskaa yhdessä!

Kun käytät näitä palveluita, jaat tietoja kanssamme. Siksi haluamme selvittää etukäteen, mitä tietoja keräämme, miten käytämme niitä, kenen kanssa niitä jaamme, sekä mitä vaihtoehtoja annamme sinulle tietojen hallintaan, niihin pääsyyn ja niiden päivittämiseen.

Käyttämällä sivustoamme tai palveluitamme hyväksyt tämän tietosuojakäytännön.

Millaisia tietoja keräämme?

Jotta voimme tarjota sinulle Linktio-palvelun, meidän täytyy käsitellä sinua koskevia tietoja. Käsittelemämme tiedot muodostavat Linktion asiakasrekisterin. Keräämämme tiedot riippuvat siitä, kuinka käytät tuotteitamme. Voit lukea lisää siitä, miten voit nähdä ja poistaa keräämämme tiedot, siirtymällä Linktion asetuksiin. 

Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Linktio:n verkkosivuilta tai sovelluksesta (yhteydenottolomakkeet, materiaalilataukset, uutiskirjeen tilauslomakkeet), Linktion:n tapahtumiin ilmoittautumisista tai muista vastaavista henkilön itsensä luovuttamista tiedoista.

Asiat, joita sinä ja muut teette ja tarjoatte.

Antamasi tieto ja sisältö. Keräämme sisältöäsi ja viestintääsi koskevia tietoja sekä muita tuotteidemme käytön aikana antamiasi tietoja, kuten tietoja tiliisi kirjautumisesta, sisällön luomisesta tai jakamisesta sekä yhteyksistäsi muihin tai viestien lähettämisestä muille. Tällaisia tietoja voivat olla sisältösi sisältämät tai sitä koskevat tiedot (kuten metatiedot), kuten kuvan sijainti tai tiedoston luontipäivämäärä. Niihin voi myös kuulua se, mitä näet tarjoamillamme ominaisuuksilla, esimerkiksi kamerallamme, jotta voimme muun muassa ehdottaa sinulle naamioita ja suodattimia, joista saatat pitää, tai antaa pystysuoran kuvaustilan käyttöä koskevia vihjeitä. Järjestelmämme käsittelevät automaattisesti sinun ja muiden antamaa sisältöä ja viestintää analysoidakseen niiden sisältöä ja käyttöyhteyttä alla kuvattuja tarkoituksia varten.

Saatat antaa meille seuraavia tietoja itsestäsi: Nimi, Osoite, Organisaatio ja titteli, Organisaation osoite, Käyttäjänimi, Salasana, Profiilikuva, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Muu antamasi tieto

Erityissuojattava tieto: Voit päättää antaa uskonnollisia vakaumuksiasi, poliittisia kantojasi, terveydentilaasi tai “kiinnostuksen” kohteitasi koskevaa tietoa Linktion profiilikentissäsi tai elämäntapahtumissasi. Nämä ja muut tiedot (kuten rotu ja etnisyys, filosofiset uskomukset ja ammattiliittojen jäsenyydet) ovat EU:n lakien perusteella erityissuojattavaa tietoa.

Verkostot ja yhteydet. Keräämme tietoja ihmisistä, sivuista, käyttäjätileistä, avainsanoista, kokoelmista ja ryhmistä, joihin olet yhteydessä, sekä siitä, kuinka toimit niiden kanssa tuotteissamme, kuten ihmiset, joiden sisältöä seuraat eniten, tai kokoelmat, joiden jäsen olet. Keräämme myös yhteystietoja, jos päätät ladata, synkronoida tai tuoda niitä joltakin laitteelta (kuten osoitekirja, puhelujen lokitiedot tai tekstiviestien lokihistoria), joita käytämme muun muassa auttaaksemme sinua ja muita löytämään ihmisiä, joita saatatte tuntea sekä muihin alla listattuihin tarkoituksiin.

Sinun käyttösi. Keräämme tietoa siitä, miten käytät tuotteitamme, kuten millaisen sisällön kanssa toimit ja mitä sisältöä katsot, millaisia ominaisuuksia käytät, mitä toimintoja suoritat, keiden ihmisten ja käyttäjätilien kanssa olet vuorovaikutuksessa, kuinka usein toimit ja mikä on toimiesi kesto. Kirjaamme esimerkiksi lokiin kun käytät tai olet viimeksi käyttänyt tuotteitamme sekä mitä julkaisuja, videoita ja muuta sisältöä katselet tuotteissamme. Keräämme myös tietoa siitä, miten käytät ominaisuuksia, kuten kameraamme.

Tiedot tuotteissamme suoritetuista maksutapahtumista. Jos käytät palveluitamme ostoihin tai muihin maksutapahtumiin (kun esimerkiksi ostat jotakin pelissä tai teet lahjoituksen), keräämme ostoa tai maksutapahtumaa koskevia tietoja. Näihin kuuluvat esimerkiksi maksua koskevat tiedot, kuten luotto- tai pankkikorttisi numero ja muut korttisi tiedot, muut tiliäsi koskevat tiedot ja todennustiedot sekä laskutus-, toimitus- ja yhteystiedot.

Muiden tekemät asiat ja tiedot, joita he antavat sinusta. Vastaanotamme ja analysoimme myös sisältöä, viestintää ja tietoa, jota muut antavat meille käyttäessään tuotteitamme. Näihin voi kuulua sinua koskevia tietoja esimerkiksi silloin, kun muut jakavat sinusta kuvan tai kommentoivat sitä, lähettävät sinulle viestin tai lataavat, synkronoivat tai tuovat yhteystietosi.

Laitetta koskevat tiedot

Kuten alla on kuvailtu, keräämme tietoja käyttämistäsi tietokoneista, puhelimista, verkkoon yhdistetyistä televisioista ja muista verkkoon yhdistetyistä laitteista, jotka toimivat yhdessä tuotteidemme kanssa ja yhdistämme tämän tiedon käyttämissäsi eri laitteissa. Käytämme esimerkiksi tietoja, jotka on kerätty puhelimellasi tapahtuneesta tuotteidemme käytöstä, räätälöimään entistä henkilökohtaisemmaksi sisällön (mukaan lukien mainokset) tai ominaisuudet, jotka näet, kun käytät tuotteitamme muilla laitteilla, kuten kannettavalla tietokoneella tai tabletilla. Käytämme näitä tietoja myös analysoimaan, oliko jokin toimesi jollain muulla laitteella reaktio mainokseen, jonka näytimme sinulle puhelimellasi.

Näistä laitteista keräämiimme tietoihin kuuluu:

Laitteen ominaisuudet: tiedot, kuten käyttöjärjestelmä, laitteiston ja ohjelmiston versiot, akun taso, signaalin voimakkuus, käytettävissä oleva tallennustila, selaintyyppi, sovelluksen ja tiedostojen nimet ja tyypit sekä liitännäiset.

Laitteen toiminta: tiedot laitteella tehdyistä toimista, kuten onko ikkuna sijoitettu eteen vai taustalle tai hiiren liikkeet (jotka voivat auttaa erottamaan ihmiset boteista).

Tunnisteet: yksittäiset tunnisteet, laitteiden tunnukset sekä muut tunnisteet, kuten käyttämistäsi peleistä, sovelluksista tai tileistä saadut tunnisteet ja perhelaitteiden tunnukset (tai muut tunnisteet, jotka kuuluvat yksinomaan Linktio-yhtiöiden tuotteisiin, jotka on yhdistetty samaan laitteeseen tai tiliin).

Laitteen signaalit: Bluetooth-signaalit ja tiedot lähellä olevista Wi-Fi-pisteistä, lähettimistä ja mastoista.

Laitteen asetusten tiedot: tiedot, jotka annat meidän vastaanottaa käyttöön ottamiesi laiteasetusten kautta, kuten pääsy GPS-sijaintiisi, kameraasi tai valokuviisi.

Verkko ja yhteydet: tiedot, kuten matkapuhelinoperaattorisi tai internet-palveluntarjoajasi nimi, kieli, aikavyöhyke, matkapuhelinnumero, IP-osoite, yhteysnopeus ja joissakin tapauksissa tiedot muista laitteista, jotka ovat läheisyydessä tai verkossasi, jotta voimme esimerkiksi avustaa sinua striimaamaan videota puhelimeltasi televisioosi.

Evästeiden tiedot: tiedot laitteellesi tallennetuista evästeistä, mukaan lukien evästeiden tunnukset ja asetukset. Lue lisää siitä, miten käytämme evästeitä Linktion evästekäytännöstä

Tiedot kumppaneilta.

Mainostajat, sovellusten kehittäjät ja julkaisijat voivat lähettää meille tietoja käyttämiensä Linktio-yritystyökalujen kautta, mukaan lukien Linktio-sisäänkirjautuminen ja API:mme. Nämä kumppanit toimittavat tietoja toiminnastasi Linktion ulkopuolella, kuten tietoja laitteestasi, vierailemistasi verkkosivustoista, tekemistäsi ostoksista, näkemistäsi mainoksista ja siitä, kuinka käytät heidän palveluitaan – riippumatta siitä onko sinulla Linktio-tili tai oletko kirjautunut Linktioon. Pelin kehittäjä voi esimerkiksi käyttää API:tamme kertoakseen meille mitä pelejä pelaat tai yritys voi kertoa meille ostoksesta, jonka teit heidän kaupassaan. Saamme myös tietoja toimistasi ja ostoksistasi verkossa ja verkon ulkopuolella kolmannen osapuolen tietopalveluilta, joilla on oikeus antaa tietosi meille.

Kumppanimme saavat tietoja sinusta kun vierailet heidän palveluissaan tai kun käytät niitä, sekä niiden kolmansien osapuolien kautta, joiden kanssa he työskentelevät. Vaadimme, että näillä kumppaneilla on laillinen oikeus kerätä, käyttää ja jakaa tietojasi ennen kuin ne tarjoavat tietoja meille.

Lisätietoa siitä, miten käytämme evästeitä Linktio-yritystyökalujen kanssa, saat tarkistamalla Linktion evästekäytännöstä.

Miten käytämme näitä tietoja?

Käytämme hallussamme olevia tietoja (mikä riippuu tekemistäsi valinnoista) alla kuvatulla tavalla sekä tarjotaksemme ja tukeaksemme Linktio-tuotteita ja niihin liittyviä palveluita, jotka on kuvailtu Linktion käyttöehdoissa.

Näin se käy:

Tarjoamme ja parannamme tuotteitamme sekä muokkaamme niistä henkilökohtaisia.
Käytämme hallussamme olevia tietoja tuodaksemme tuotteemme käytettäväksesi, esimerkiksi räätälöimään ominaisuuksia ja sisältöä (mukaan lukien syötteet ja mainokset) ja tehdäksemme sinulle ehdotuksia (esimerkiksi ryhmistä, kokoelmista tai tapahtumista, joista saatat olla kiinnostunut) sekä tuotteissamme että niiden ulkopuolella. Luodaksemme sinulle olennaisia ja ainutlaatuisia, räätälöityjä tuotteita, käytämme keräämiimme tietoihin perustuen yhteyksiäsi, asetuksiasi, kiinnostuksen kohteitasi sekä toimintaasi ja sinulta ja muilta oppimaamme (mukaan lukien kaikesta erityissuojatusta tiedosta, jonka päätät antaa annettuasi nimenomaisen suostumuksesi); sitä, kuinka käytät tuotteitamme ja olet vuorovaikutuksessa niiden kanssa; ja ihmisiä, paikkoja tai asioita, joihin olet yhteydessä ja joista olet kiinnostunut, sekä tuotteissamme että niiden ulkopuolella.

Linktio-tuotteiden ja laitteiden välillä jaettu tieto:
Yhdistämme tietoja toiminnastasi eri Linktio-tuotteissa ja laitteilla tarjotaksemme räätälöidymmän ja johdonmukaisemman kokemuksen kaikissa käyttämissäsi Linktio-tuotteissa, joka kerta kun käytät niitä. Voimme myös tehdä kokemuksestasi saumattomamman esimerkiksi täyttämällä automaattisesti rekisteröitymistietosi (kuten puhelinnumerosi) yhdestä Linktio-tuotteesta kun rekisteröit käyttäjätiliä toiseen tuotteeseen.

Sijaintiin liittyvät tiedot:
Käytämme sijaintiin liittyviä tietoja – kuten nykyinen sijaintisi, asuinpaikkasi, paikat, joissa tykkäät vierailla sekä ihmiset ja yritykset, joiden lähellä olet – tarjotaksemme, räätälöidäksemme ja parantaaksemme tuotteitamme, mukaan lukien mainoksia, sinulle ja muille. Sijaintiin liittyvät tiedot voivat perustua seikkoihin, kuten laitteen tarkka sijainti (jos olet antanut luvan sen keräämiseen), IP-osoitteet sekä sinun ja muiden Linktio-tuotteiden käyttöön liittyvät tiedot (kuten paikkamerkinnät tai tapahtumat, joihin osallistut).

Tuotekehittely ja -tutkimus:
Käytämme hallussamme olevia tietoja kehittääksemme, testataksemme ja parantaaksemme tuotteitamme, muun muassa tekemällä kyselyitä ja tutkimuksia ja testaamalla sekä suorittamalla vianmäärityksiä uusille tuotteille ja ominaisuuksille.

Mainokset ja muu sponsoroitu sisältö:
Käytämme sinusta hallussamme olevia tietoja – mukaan lukien tietoja mielenkiinnon kohteistasi, toiminnastasi ja yhteyksistäsi – valitaksemme ja räätälöidäksemme sinulle näytettäviä mainoksia, tarjouksia ja muuta sponsoroitua sisältöä. Lue Linktion asetuksista lisää siitä, kuinka valitsemme ja räätälöimme mainoksia, sekä mahdollisuuksistasi valita tiedot, joita käytämme mainosten ja muun sponsoroidun sisällön valitsemiseen.

Tarjoamme analyysi- ja analytiikkapalveluita sekä muita yrityspalveluita.
Käytämme hallussamme olevia tietoja (mukaan lukien toimintasi tuotteissamme ja niiden ulkopuolella, kuten verkkosivustot, joilla vierailet, ja mainokset, jotka näet) auttaaksemme mainostajia ja muita kumppaneita analysoimaan mainostensa, palveluidensa ja tuotteidensa tehokkuutta ja jakautumista sekä ymmärtämään, minkä tyyppiset ihmiset heidän palveluitaan tai tuotteitaan käyttävät.

Turvallisuuden ja eheyden varmistaminen.
Käytämme hallussamme olevia tietoja käyttäjätilien ja toiminnan vahvistamiseen, vahingollisen käytöksen vastustamiseen, roskapostin ja muiden huonojen kokemusten havaitsemiseen ja ehkäisyyn, tuotteidemme eheyden ylläpitämiseen sekä turvallisuuden varmistamiseen sekä Linktio-tuotteissa että niiden ulkopuolella. Käytämme hallussamme olevia tietoja esimerkiksi tutkiaksemme epäilyttävää käytöstä tai käyttöehtoihimme kohdistuvia rikkomuksia tai havaitsemaan kun joku tarvitsee apua.

Yhteydenpito kanssasi.
Käytämme hallussamme olevia tietoja lähettääksemme sinulle markkinointiviestejä, tiedottaaksemme tuotteistamme ja kertoaksemme sinulle käytännöistämme ja ehdoistamme. Käytämme tietojasi myös vastataksemme sinulle, kun otat meihin yhteyttä.

Yhteisölle hyödyllinen tutkimus ja innovaatio.
Käytämme hallussamme olevia tietoja (mukaan lukien kanssamme yhteistyössä olevien tutkimuskumppaneidemme tietoja) suorittaaksemme ja tukeaksemme tutkimusta ja innovaatioita, jotka koskevat yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia, teknologista edistystä, yleistä etua, terveyttä sekä yksilön hyvinvointia.

Miten nämä tiedot jaetaan?

Tietosi jaetaan muiden kanssa seuraavilla tavoilla:

Jakaminen Linktio-tuotteissa
Ihmiset ja tilit, joiden kanssa viestit ja jaat tietoja.

Kun viestit muiden kanssa ja jaat heidän kanssaan tietoja käyttämällä tuotteitamme, Verkostosi voi myös nähdä toimia, joita olet suorittanut tuotteillamme, mukaan lukien toiminta mainosten ja sponsoroidun sisällön kanssa. Annamme myös muiden käyttäjätilien nähdä kuka on katsellut heidän Linktio -sisältöään.

Julkiset tiedot ovat kaikkien nähtävissä, tuotteissamme ja niiden ulkopuolella, myös ilman käyttäjätiliä. Näihin kuuluu Linktio-käyttäjänimesi, kaikki julkisesti jakamasi tieto, Linktion julkisessa profiilissasi oleva tieto, sekä sisältö, jonka jaat julkisessa Linktio-tilissä. Sinä ja muut Linktiota käyttävät henkilöt sekä me voimme tarjota pääsyn julkiseen tietoon tai lähettää sitä kenelle tahansa tuotteissamme tai niiden ulkopuolella, muun muassa muissa Linktio-yhtiöiden tuotteissa, hakutuloksissa tai työkalujen ja API:emme kautta. Julkisia tietoja voi myös nähdä, käyttää, jakaa uudelleen tai ladata kolmannen osapuolen palveluiden kautta, kuten hakukoneilla, API:lla ja offline-tilassa olevien medioiden, kuten television kautta, sekä tuotteisiimme integroituneissa sovelluksissa, verkkosivustoissa ja muissa palveluissa.

Sinua koskeva sisältö, jota muut jakavat ja jakavat uudelleen
Sinun kannattaa harkita ennen sisällön jakamista, sillä ihmiset, jotka näkevät toimintasi tuotteissamme, voivat päättää jakaa sen muiden kanssa tuotteissamme tai niiden ulkopuolella, myös ihmisille ja yrityksille, jotka eivät ole osa yleisöä, jolle itse päätit jakaa. Kun esimerkiksi jaat julkaisun tai luot Linktion, kaikki Linktion käyttäjät voivat ladata, ottaa kuvakaappauksen tai jakaa uudelleen lähettämäsi sisällön muille tuotteissamme tai niiden ulkopuolella, henkilökohtaisesti tai virtuaalitodellisuustiloissa. Myöskin, kun kommentoit jonkun muun julkaisua tai reagoit heidän sisältöönsä, kommenttisi tai reaktiosi näkyy kaikille, jotka voivat nähdä tämän toisen henkilön sisällön, ja tämä henkilö voi muuttaa yleisöä myöhemmin.

Ihmiset voivat myös käyttää tuotteitamme luodakseen ja jakaakseen sinua koskevaa sisältöä valitsemalleen yleisölle. Joku voi esimerkiksi jakaa valokuvan sinusta tarinassa, mainita tai merkitä sinut sijaintiin julkaisussa tai jakaa sinua koskevia tietoja julkaisuissaan tai viesteissään. Jos et pidä siitä, mitä muut ovat jakaneet sinusta tuotteissamme, tutustu siihen miten voit ilmiantaa sisältöä.

Tiedot aktiivisesta tilastasi tai läsnäolostasi tuotteissamme.
Verkostossasi olevat ihmiset voivat nähdä signaaleja, jotka kertovat heille oletko aktiivinen tuotteissamme, muun muassa oletko sillä hetkellä aktiivinen Linktioissa tai milloin viimeksi käytit tuotteitamme.

Sovellukset, verkkosivustot ja kolmannen osapuolen integroinnit, jotka käyttävät tuotteitamme tai on yhdistetty niihin
Kun päätät käyttää kolmannen osapuolen sovelluksia, verkkosivustoja tai muita palveluita, jotka käyttävät tuotteitamme tai ovat yhdistetty niihin, ne voivat saada tietoja siitä, mitä julkaiset tai jaat. Jos esimerkiksi pelaat peliä Linktio-kavereidesi kanssa tai käytät Linktion kommentoi- tai jaa-painiketta verkkosivustolla, pelikehittäjä tai sivusto voi saada tietoja toiminnastasi pelissä tai saada sivustoa koskevan kommentin tai linkin, jonka jaat Linktioissa. Kun lataat tai käytät tällaisia kolmannen osapuolen palveluita, ne pääsevät julkiseen profiiliisi Linktioissa ja saavat kaikki tiedot, jotka jaat heidän kanssaan. Käyttämäsi sovellukset ja verkkosivustot voivat saada Linktio-kaverilistasi, jos päätät jakaa sen niiden kanssa. Käyttämäsi sovellukset ja verkkosivustot eivät kuitenkaan pysty saamaan sinulta mitään muita tietoja Linktio-kavereistasi tai Linktio-seuraajistasi (vaikkakin ystäväsi ja seuraajasi voivat tietenkin päättää itse jakaa kyseiset tiedot). Näiden kolmannen osapuolen palveluiden keräämiä tietoja säätelevät niiden omat käyttöehdot ja käytännöt, eivätkä tässä mainitut.

Uusi omistaja.
Jos tuotteidemme, niiden osan tai niiden resurssien omistajuus tai hallinta vaihtuu, voimme siirtää sinua koskevat tiedot uudelle omistajalle.

Jakaminen kolmannen osapuolen kumppaneiden kanssa
Teemme yhteistyötä sellaisten kolmannen osapuolen kumppanien kanssa, jotka auttavat meitä tarjoamaan ja parantamaan tuotteitamme tai jotka käyttävät Linktio-yritystyökaluja kasvattamaan liiketoimintaansa, minkä ansiosta voimme jatkaa liiketoimintaamme ja tarjota ilmaisia palveluita ihmisille kaikkialle maailmassa. Emme myy emmekä tule koskaan myymään mitään tietojasi kenellekään. Asetamme myös tiukat rajoitukset sille, miten kumppanimme voivat käyttää ja paljastaa meiltä saamiaan tietoja.

Jaamme tietoja seuraavien kolmannen osapuolen kumppaneiden kanssa:

Kumppanit, jotka käyttävät analytiikkapalveluitamme.
Tarjoamme koostettuja tilastoja ja tietoja, jotka auttavat ihmisiä ja yrityksiä ymmärtämään miten ihmiset osallistuvat heidän julkaisuihinsa, ilmoituksiinsa, sivuihinsa, videoihinsa ja muuhun sisältöön Linktio-tuotteissa ja niiden ulkopuolella. Yritysprofiilit saavat esimerkiksi tietoja siitä, kuinka monta ihmistä tai käyttäjätiliä reagoi tai kommentoi heidän tuotemainoksiinsa, sekä koostettua kohderyhmätietoja ja muita tietoja, jotka auttavat heitä tulkitsemaan sivuihinsa tai tiliinsä kohdistuvaa toimintaa.

Mainostajat.
Raportoimme mainostajille siitä, millaiset ihmiset näkevät heidän mainoksiaan ja kuinka hyvin mainokset menestyvät, mutta emme jaa tietoja, joista sinut voi tunnistaa henkilökohtaisesti (kuten nimesi tai sähköpostiosoitteesi, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa ja joita voi jo itsessään käyttää yhteyden ottamiseen), ellet anna meille siihen lupaa. Tarjoamme mainostajille muun muassa yleisiä kohderyhmiä ja mielenkiinnon kohteita koskevia tietoja (esimerkiksi että mainoksen näki naishenkilö, joka on iältään 25–34 vuotta vanha, asuu Helsingissä ja pitää ohjelmoinnista) auttaaksemme heitä ymmärtämään kohderyhmäänsä paremmin. Vahvistamme myös tiedon siitä, mitkä Linktio-mainokset saivat sinut ostamaan jotakin tai suorittamaan toiminnon mainostajan kanssa.

Analyysikumppanit.
Jaamme sinua koskevia tietoja yritysten kanssa, jotka koostavat sen tarjotakseen kumppaneillemme analytiikka- ja analyysiraportteja.

Kumppanit, jotka tarjoavat hyödykkeitä ja palveluita tuotteissamme.
Kun tilaat premium-sisältöä tai ostat jotakin tuotteissamme toimivalta myyjältä, sisällön luoja tai myyjä voi saada julkiset tietosi ja muut heidän kanssaan jakamasi tiedot, sekä tiedot, jotka vaaditaan maksutapahtuman suorittamiseen, kuten toimitus- ja yhteystiedot.

Tavarantoimittajat ja palveluntarjoajat.
Tarjoamme tietoja ja sisältöä tavarantoimittajille ja palveluntarjoajille, jotka tukevat liiketoimintaamme, esimerkiksi toimittamalla tekniseen infrastruktuuriin liittyviä palveluita, analysoimalla kuinka tuotteitamme käytetään, tarjoamalla asiakaspalvelua, mahdollistamalla maksuja tai suorittamalla kyselyitä.

Tutkijat ja akateemikot.
Tarjoamme tietoja ja sisältöä myös tutkimuskumppaneille ja akateemikoille suorittaaksemme oppineisuutta ja innovaatiota edistäviä tutkimuksia, jotka tukevat sekä liiketoimintaamme että tehtäväämme ja parantavat mahdollisuuksia tehdä löydöksiä ja innovaatioita yleisen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, teknologisen edistyksen, yleisen edun, terveyden sekä yksilön hyvinvoinnin saroilla.

Lainvalvonta tai oikeudelliset pyynnöt.
Jaamme tietoja lakia valvovien viranomaisten kanssa tai vastauksena oikeudellisiin pyyntöihin.

Miten Linktio-yhtiöt tekevät yhteistyötä?

Linktio jakaa infrastruktuuria, järjestelmiä ja teknologiaa muiden Linktio-yhtiöiden kanssa voidakseen tarjota innovatiivisen, käyttäjälle olennaisen, johdonmukaisen ja turvallisen kokemuksen kaikissa käyttämissäsi Linktio-yhtiöiden tuotteissa. Käsittelemme tämän vuoksi myös sinua koskevia tietoja eri Linktio-yhtiöissä, sovellettavan lain sallimissa rajoissa sekä yhtiöiden ehtojen ja käytäntöjen mukaisesti. Pyrimme myös ymmärtämään, miten ihmiset käyttävät Linktio-yhtiöiden tuotteita ja toimivat niiden kanssa, esimerkiksi kuinka monta yksittäistä käyttäjää eri Linktio-yhtiöiden tuotteilla on.

Mikä on laillinen perusteemme tietojen käsittelylle?

Keräämme, käytämme ja jaamme hallussamme olevia tietoja yllä kuvatuilla tavoilla:

- sen mukaan kuin on tarpeen täyttääksemme Linktion käyttöehdot
- noudattaen suostumustasi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa Linktion asetuksista
- tarpeen vaatiessa, noudattaaksemme lainmukaisia velvoitteitamme
- suojataksemme sinun tai muiden tärkeimpiä etuja
- tarpeen vaatiessa, yleisen edun vuoksi
- tarpeen vaatiessa, meidän (tai muiden) oikeutettujen etujen takaamiseksi, mukaan lukien pyrkimyksemme tarjota innovatiivinen, henkilökohtaiseksi muokattu, turvallinen ja tuottoisa palvelu käyttäjillemme ja kumppaneillemme, paitsi silloin kun sinun henkilökohtaisten tietojen suojaamista vaativa etusi tai perusoikeutesi ja vapautesi ohittavat ja korvaavat nämä edut.

Miten voit käyttää oikeuksiasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti?

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan sinulla on oikeus nähdä, korjata, siirtää ja poistaa tietojasi.

Tarkastusoikeus
Linktio tarjoaa sinulle oikeuden tarkastaa sinua koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit pyytää meitä kertomaan, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme sekä henkilötietojen käyttötarkoituksen. Mikäli edellisestä tietopyynnöstäsi on kulunut alle 12 kuukautta, voimme vaatia pyynnön mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta maksun.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on myös oikeus vaatia väärän, epätarkan, epätäydellisen, vanhentuneen tai tarpeettoman tiedon korjaamista tai täydentämistä ottamalla meihin yhteyttä.

Oikeus vaatia tiedon poistamista
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa. Tiedot eivät välttämättä poistu välittömästi kaikista varmuuskopio- tai muista vastaavista järjestelmistämme.

Oikeus vastustaa
Voit myös pyytää rajoituksia henkilötietojesi käsittelyyn, mikäli tietoa käsitellään muihin tarkoituksiin kuin palvelumme suorittamiseksi tai laista aiheutuvan velvollisuuden täyttämiseksi. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittely perustuisi aikaisemmin antamaasi suostumukseen. Henkilötietojen käsittelyn vastustaminen saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme. Sinulla on oikeus kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnista seuraamalla ohjeita, jotka on sisällytetty kaikkiin lähettämiimme markkinointiviesteihin. Voit myös kieltää meitä käyttämästä henkilötietojasi suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin ottamalla yhteyttä yllä oleviin osoitteisiin.

Oikeus rajoittaa tiedon käsittelyä
Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojesi käsittelyjä. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö saattaa johtaa rajoitetumpiin mahdollisuuksiin käyttää internetsivujamme sekä palveluitamme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Sinulla on oikeus saada henkilötietosi meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa, jotta voit välittää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeuksiesi käyttäminen
Voit käyttää yllämainittuja oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta yllä oleviin osoitteisiimme. Mikäli pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia. Mikäli koet henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassaolevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.

Tiedon säilyttäminen, käyttäjätilin poistaminen käytöstä ja poistaminen

Säilytämme tietoja niin kauan, kunnes niitä ei enää tarvita palveluidemme ja Linktio-tuotteiden tarjoamiseen tai kunnes käyttäjätilisi on poistettu – kumpi tilanne ensimmäisenä ilmeneekin. Tämä on tapauskohtainen päätös, joka riippuu muun muassa tiedon luonteesta, sen keräämis- ja käsittelysyistä sekä tapaukselle oleellisista laillisista tai toiminnallisista säilytystarpeista.

Kun poistat tilisi, poistamme julkaisemasi asiat, kuten videosi, kuvasi ja tilapäivityksesi, etkä voi palauttaa näitä tietoja myöhemmin. Muiden sinusta jakamat tiedot eivät ole osa käyttäjätiliäsi, eikä niitä poisteta.

Miten vastaamme oikeudellisiin pyyntöihin tai estämme vahingot?

Käytämme, säilytämme ja jaamme tietojasi lainsäätäjien, lainvalvojien tai muiden kanssa:

Vastauksena oikeudelliseen pyyntöön, jos meillä on hyvä syy olettaa, että laki edellyttää niin. Voimme vastata oikeudellisiin pyyntöihin myös silloin kun meillä on hyvä syy uskoa, että kyseisen lainkäyttöalueen laki edellyttää pyyntöön vastaamista, että se vaikuttaa kyseisen lainkäyttöalueen käyttäjiin ja että se noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja standardeja.

Kun meillä on hyvä syy uskoa, että on tarpeellista havaita, ehkäistä ja ryhtyä toimiin petoksissa, tuotteiden luvattomassa käytössä, käyttöehtoihimme tai käytäntöihimme kohdistuvissa rikkeissä tai muun vahingollisen tai laittoman toiminnan yhteydessä, suojella itseämme (mukaan lukien oikeuksiamme, omaisuuttamme tai tuotteitamme), sinua tai muita, myös osana viranomais- tai muuta tutkintaa, tai estää kuolemantapauksia tai välitöntä ruumiillista vahinkoa. Tarpeen vaatiessa esimerkiksi tarjoamme kolmannen osapuolen kumppanien saataville ja vastaanotamme heiltä tietoja siitä, kuinka luotettava käyttäjätilisi on, jotta voimme ehkäistä petoksia, väärinkäyttöä ja muuta vahingollista toimintaa tuotteissamme ja niiden ulkopuolella.

Sinusta saamiamme tietoja (mukaan lukien Linktiossa tehtyihin ostoksiin liittyviä maksutapahtumatietoja) voidaan tarkastella, käsitellä ja säilyttää pidemmän aikaa, jos niihin liittyy oikeudellinen pyyntö tai velvoite, valtiollinen tutkinta, mahdollisten käyttöehtojemme tai käytäntöjemme rikkeiden tutkinnat tai jos pystymme täten muutoin estämään vahinkoja. Säilytämme myös vähintään vuoden ajan tietoja käyttöehtojemme vastaisina poistetusta käyttäjätileistä estääksemme toistuvan väärinkäytön tai muun ehtojemme vastaisen toiminnan.

Lapset

Palvelujamme ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille, emmekä suuntaa niitä heille. Tästä syystä emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 16-vuotiailta.

Miten toimimme ja siirrämme tietoja osana maailmanlaajuisia palveluitamme?

Linktio voi siirtää henkilötietojasi Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi. Mikäli haluat lisätietoja henkilötietojesi kansainvälisistä siirroista, voit ottaa meihin yhteyttä alla oleviin osoitteisiin.

Kuinka Linktio pitää tietosi turvassa?

Käytämme kaikkia kohtuullisia ja asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä suojellaksemme Linktioia ja estääksemme luvattoman pääsyn henkilötietoihisi, sekä suojataksemme henkilötietojasi katoamista, väärinkäyttöä, paljastumista ja luvatonta muuttamista vastaan. Tietoturvatoimenpiteemme sisältävät mm. palomuurien käytön, tiedon salauksen (kryptaus), pääsyvalvonnan sekä turvalliset toimitilat. Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu sellainen tietomurto, josta todennäköisesti seuraa haitallisia vaikutuksia yksityisyydellesi, tiedotamme sinua tällaisesta tietomurrosta mahdollisimman pian.

Soveltuminen

Tämä tietosuojaseloste soveltuu maailmanlaajuisesti kaikkiin Linktion tarjoamiin palveluihin. Tämä tietosuojaseloste on julkaistu englanniksi ja muilla kielillä. Mikäli eri kieliversioiden välillä ilmenisi tulkintaeroja, englanninkielisen version mukainen tulkinta on aina ratkaiseva ja sitova.

Miten ilmoitamme sinulle tämän käytännön muutoksista?

Ilmoitamme sinulle ennen kuin teemme muutoksia tähän käytäntöön ja annamme sinulle tilaisuuden tarkistaa päivitetty käytäntö, ennen kuin päätät palveluidemme käytön jatkamisesta. Löydät ajantasaisen version kotisivuiltamme osoitteesta Yksityisyys.

Yhteyden ottaminen Linktioon kysymysten esittämistä varten

Saat lisätietoja siitä, miten yksityisyys toimii Linktioissa. Jos sinulla on tätä käytäntöä koskevia kysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan kuvauksen mukaisesti.

Ota yhteyttä meihin

Rekisterinpitäjä, joka vastaa tiedoistasi on Linktio, johon voit ottaa yhteyttä verkossa tai lähettämällä postia osoitteeseen:

Nimi: Ideal Digi Oy
Y-tunnus: 2719382-6
Osoite: Åkerlundinkatu 11, 33100 Tampere
Puhelin: 050 5233154
Sähköpostiosoite: [email protected]

Ota yhteyttä Linktio:n tietosuojavaltuutettuun:

Eero Lahtinen
Puhelin: +358 50 5233154
Sähköpostiosoite: eero.lahtinen(a)idealdigi.com